پرتال دانشگاه شهید صیاد نزاجا

پنجره ای کوچک به روی فنآوری روز دنیا

نگاهی به تاریخچه فروشگاه نرم‌ افزاری گوگل

از اندروید مارکت تا گوگل پلی: نگاهی به تاریخچه فروشگاه نرم‌ افزاری گوگل پنج سال قبل و در تاریخ ششم مارس ۲۰۱۲، گوگل با ادغام فروشگاه‌های نرم‌افزا..

ادامه مطلب